VERMINDER GELUID
    EN TRILLINGEN
Trillingsisolatie en contactgeluidisolatie met de elastomeer opleggingen van Calenberg reduceren trillingen en secundair luchtgeluid effectief!

Voordelen van trillingsisolatie met elastomeer opleggingen van Calenberg:
  • Reductie van trillingen en secundair luchtgeluid
  • Een hogere leef- en werkkwaliteit
  • De waarde van onroerend goed neemt toe
  • Reductie van slijtage van onderdelen en machines
  • Een onderhoudsvrije oplegging

 
Machines, foundations, air
conditioning
Vertical
e.g. basement walls,
shoring
Horizontal
e.g. under buildings
base plates
Highly resilient
e.g. on pile heads
In groundwater
Full-surface
Stripe
Point
Static permanent load [N/mm²]
Cibatur x x 0.02 – 0.5
Cisador 0.01 – 1.7
Cipremont x x 0.5 – 4.0
Citrigon x Module Module 4.0 – 16.0
Ciflex x x Type N 0.01 – 1.2
Cimax x x x 0.02 – 0.5


Elastische oplossingen voor bouw en industrie

 

Omschrijving, toepassing

De geprofileerde Cibatur-mat (materiaal: rubber) bestaat uit een weefselversterkte elastomeer plaat met afgeknotte conusvormige veerelementen aan de onderzijde. Het oppervlak van de bovenlaag is niet alleen weerbestendig maar ook bestand tegen slijtage, olie en ozon. Cibatur heeft een belastingsafhankelijke dynamische stijfheid. Daardoor heeft het over het brede druksterktebereik (0,02 N / mm² – 0,5 N / mm²) een vrijwel gelijkblijvende lage eigenfrequentie en een hoge isolatie. Dankzij deze speciale eigenschappen kunnen gehele projecten met slechts één type oplegging worden gerealiseerd, de Cibatur.

De oplegging wordt op het gebied van dynamica van gebouwen, elastische gebouwopleggingen en trillingsisolatie van machines toegepast.

Goedkeuring-nr. Z-16.32-495, uitgegeven door DIBt Berlin.

Omschrijving, toepassing

Bestaat uit microcellulair EPDM met gesloten celstructuur, waardoor het ook onder het grondwaterpeil kan worden gebruikt. Verschillende typen Cisador kunnen voor verschillende drukspanningsbereiken worden ingezet. De oplegging is bijzonder geschikt voor alle soorten trillingsisolatie, met name voor de ondersteuning van gebouwen en machines. Afhankelijk van het betreffende type bedraagt de dikte van de oplegging 15 tot 90 mm. Het statische belastingsbereik is 0,01 – 4,0 N/mm² en de dynamische belasting is circa 6 N/mm². De laagste eigenfrequentie is circa 6 Hz.

De oplegging wordt op het gebied van dynamica van gebouwen, elastische gebouwopleggingen (ook onder grondwaterpeil) en trillingsisolatie van machines toegepast.

Omschrijving, toepassing

Een geprofileerde, robuuste, ongewapende elastomeer oplegging met geringe kruip en een gelijkblijvende eigenfrequentie over een breed belastingsbereik. De oplegging is met name geschikt voor de ondersteuning van machines en constructies met hoge druksterkten, zoals paalkoppen. De oplegging bestaat uit NR, is temperatuurbestendig van -30 °C tot +70 °C, neemt geen water op en is in verschillende dikten leverbaar. Het effectieve drukspanningsbereik ligt tussen 0,5 – 4,0 N/mm². De laagste eigenfrequentie is 8 Hz. Cipremont® kan overal worden toegepast waar zwaar belaste constructieve delen van elkaar moeten worden gescheiden ter bescherming tegen trillingen en contactgeluid. Afhankelijk van het type belasting kan de ondersteuning punt- of lijnvormig zijn.

De oplegging wordt op het gebied van dynamica van gebouwen, elastische gebouwopleggingen (ook onder grondwaterpeil) en trillingsisolatie van machines toegepast.

Omschrijving, toepassing

Een robuust, met staal gewapende elastomeer oplegging met geringe kruip en een lage eigenfrequentie bij zeer hoge belastingen. Citrigon wordt van NR gemaakt, is temperatuurbestendig van -30 °C tot +70 °C en neemt geen water op. De oplegging wordt voornamelijk gebruikt voor trillingsgerelateerde oplegging van gebouwen waar hoge drukspanningen moeten worden opgenomen (bijv. oplegging op paalkoppen).

De oplegging wordt op het gebied van dynamica van gebouwen, elastische gebouwopleggingen (ook onder grondwaterpeil) en trillingsisolatie van machines toegepast.

Omschrijving, toepassing

Ciflex bestaat uit opgeschuimd polyurethaan. Er kunnen verschillende typen met verschillende druksterkten voor speciale toepassingen en toepassingsgebieden worden geproduceerd. De oplegging kan voor de loskoppeling van machines en gebouwen worden gebruikt. Het statische belastingsbereik is 0,01 – 1,2 N/mm² en het dynamische gebruiksbereik is max. 1,8 N/mm². De laagste eigenfrequentie is circa 6 Hz.

De oplegging wordt op het gebied van dynamica van gebouwen, elastische gebouwopleggingen (ook onder grondwaterpeil) en trillingsisolatie van machines toegepast.

Korte beschrijving

De gepatenteerde, waterdichte oplegging is een variant op de vertrouwde Cibatur-mat. Cimax is speciaal ontwikkeld voor gebruik onder water. De oplegging is met name geschikt voor de ondersteuning van constructies onder het grondwaterpeil. Het effectieve drukspanningsbereik ligt tussen 0,02 – 0,5 N/mm². De laagste eigenfrequentie in enkellaagse uitvoering is 9 Hz. Cimax geeft een effectieve bescherming tegen trillingen op gebouwen die onder het grondwaterpeil worden ondersteund.

De oplegging wordt op het gebied van dynamica van gebouwen en elastische gebouwopleggingen onder grondwaterpeil toegepast.

Korte beschrijving

Het geluidsisolatiesysteem voor trappen

Met de Cistep-trapopleggingen van Calenberg kan een geluidwerende aansluiting van in het werk gestorte beton en prefab trapsteken worden gemaakt.

Met de Cistep-opleggingen kan een scheiding van de trapsteek met het bordes en de trappenhuiswand zonder geluidsbruggen worden gerealiseerd die voor een hoge contactgeluidisolatie en een hoog wooncomfort zorgt.

De verschillende uitvoeringen kunnen, afhankelijk van de eisen, gemakkelijk met elkaar worden gecombineerd. Daarbij is een effectieve contactgeluidisolatie voor alle typen trappen verzekerd.