STATISCHE ELASTOMEER OPLEGGINGEN VOOR
              OPLEGGING VAN CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN

BOUW EN INDUSTRIE


   

BETON- EN GEWAPENDE BETONCONSTRUCTIES

Voor zowel de woningbouw als industriële bouw worden elastomeer opleggingen gebruikt om onderdelen van gewapende betonconstructies te ondersteunen die op buiging worden belast. Elastomeer opleggingen worden toegepast als gewapende of ongewapende opleggingen, glijopleggingen of thermische scheiding in prefab- of in het werk gestorte betonconstructies.
 
In beton- en gewapende betonconstructies worden de permanente en veranderlijke belastingen op daken, liggers en vloeren via vaste en bewegende opleggingen overgedragen op de onderdelen daaronder, zoals kolommen, wanden en consoles. Naast de drukkrachten moeten elastomeer opleggingen ook hoekverdraaiingen en horizontale verplaatsingen van de voerplaat kunnen opnemen, zoals die veroorzaakt door krimp van de beton of uitzetting door temperatuursveranderingen. Deze factoren worden in de constructieve analyse van onderdelen opgenomen. Afhankelijk van de toepassing moeten glijopleggingen of op afschuiving belaste opleggingen worden gebruikt en de opleggingen kunnen puntvormig of lijnvormig zijn. Het is belangrijk dat de elementen ter plaatse van de beugelwapening van de aangrenzende constructieonderdelen worden geplaatst om te voorkomen dat de buitenranden van het beton afspatten. Afhankelijk van de druk worden er compacte of met staal gewapende constructieve opleggingen gebruikt, zo nodig met een profiel, bijvoorbeeld ter compensatie van ongelijkmatige oppervlakken of om ernstig uitstulpen van de oplegging onder hoge druk te voorkomen. Om te verzekeren dat onderdelen hun functie kunnen uitoefenen, moeten glijopleggingen voor in het werk gestorte betontoepassingen met veel zorg worden aangebracht. Opleggingen voor de bouw kunnen direct na het aanbrengen volledig worden belast en blijven voor de gehele levensduur van het gebouw op hun plaats, omdat de duurzaamheid van elastomeer opleggingen minstens even lang is als van het gebouw zelf.

Hebt u nog vragen over statische opleggingen voor constructieve elementen?
Stuur ons gerust een e-mail en wij zullen u adviseren welke oplegging voor uw project het beste geschikt is.