STATISCHE ELASTOMEER OPLEGGINGEN
              VOOR DRAAGCONSTRUCTIES

BOUW


   

STAAL- EN HOUTCONSTRUCTIES

 
In staalconstructies worden zeer slanke stalen liggers toegepast. De krachten van deze liggers moeten op een bepaalde wijze op de onderliggende constructie, zoals kolommen, worden afgedragen. Omdat de hoge drukbelastingen in deze constructies op een klein vlak werken, zijn vaak hoogwaardige elastomeer opleggingen nodig. Naast deze krachten moeten deze elementen de torsie in de ligger opnemen en ook de horizontale verplaatsingen veroorzaakt door temperatuurgerelateerde lineaire uitzetting. Hiervoor kunnen zowel glijopleggingen als op afschuiving belaste opleggingen worden gebruikt.
 
Verhoogde eisen ten aanzien van klimaatbescherming en energiezuinigheid stimuleren het bouwen met hernieuwbare bouwmaterialen, waardoor gebouwen steeds vaker geheel of gedeeltelijk in hout worden gebouwd. Wanden en vloerplaten in houtconstructies worden als een integraal deel van de draagconstructie geprefabriceerd en kunnen praktisch niet worden vervangen. Net als constructieve opleggingen moeten ze dus met betrekking tot de levensduur aan dezelfde eisen als de andere dragende onderdelen voldoen. Elastomeer opleggingen dragen voornamelijk verticale belastingen tussen wanden en vloeren af ter plaatse van de aansluitingen. Omdat constructieve opleggingen onder belasting doorbuigen, moet er voldoende randafstand worden aangehouden om te voorkomen dat de elastomeer oplegging gaat uitstulpen (zichtbare gebrek). Elastomeer opleggingen kunnen als vaste opleggingen of als glijopleggingen worden toegepast, de meest gebruikte vorm is puntvormig.
 
Samengestelde hout-staalconstructies (bijv. een dragende gewapende betonconstructie met buitenwanden bekleed met hout, type vliesgevel) zijn ook voor elastomeer opleggingen geschikt. De elastomeer opleggingen van Calenberg zijn officieel goedgekeurd en voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften.
 
 

ALUMINIUM-GLASCONSTRUCTIES

 
Een populair stijlmiddel in de moderne architectuur is de toepassing van aluminium-glasgevels of glazen daken. Hun zeer slanke profielaanzichten worden optimaal gecombineerd met energiezuinigheid en een lange levensduur. In de meeste gevallen ontstaat door deze bouwmethode een beperking van de zichtbare elementen in de draagconstructie. Bij een rastervormige aluminium draagconstructie wordt de belasting via de verticale staanders afgedragen. Afhankelijk van de gebruikte bouwmethode zorgen glijopleggingen ervoor dat horizontale verplaatsing mogelijk is, zodat beperkingen worden voorkomen die anders snel tot constructieve schade met ernstige consequenties zouden kunnen leiden. Door de hoge warmtegeleidingscoëfficiënt van aluminium kunnen koudebruggen en condensatie optreden, maar deze kunnen echter door thermische onderbrekingen met een optimale krachtopname worden voorkomen.
 
 
Hebt u nog vragen over statische opleggingen voor constructieve elementen?
Stuur ons gerust een e-mail en wij zullen u adviseren welke oplegging voor uw project het beste geschikt is.