STILTE LANGS DE
    SPOORLIJN

GELUIDWERING


 

 


GELUIDWERING VAN SPOORLIJNEN

 
Nieuwe transportconcepten betekenen dat verkeer van de weg naar het spoor wordt verplaatst. Dat zorgt voor een verdichting van het spoor in woongebieden. Dat betekent negatieve consequenties voor de bewoners. Er moeten geluidweringsmaatregelen worden getroffen om de geluidshinder te verminderen en aan de eisen te voldoen. Een efficiënte geluidwering kan onder andere door middel van geluidsschermen die vlak langs de spoorlijnen worden geplaatst. Geluidsschermen zijn zodanig ontworpen dat de zijde die naar het spoor is gericht, geluidabsorberend is. Het geluid zou anders meerdere keren tussen de trein en de wand worden gereflecteerd en over de wand uitstralen. Het afschermende effect zou dan verminderen.
 
Het Cisilent® Type G-geluidsscherm van Calenberg absorbeert de geproduceerde geluidsenergie en minimaliseert de reflectie. De combinatie tussen het ondersteunende frame en de invulpanelen zorgt voor een hoge isolatie van geluidsoverdracht bij een laag eigen gewicht. Dit zorgt voor slanke, mooie constructies.
 
 

 
 


Hebt u nog vragen over het Cisilent® Type G-geluidsscherm?
Stuur ons gerust een e-mail of bel ons op: +49 6872 92238 16.