BESCHERMING TEGEN
      BRANDSTOFLEKKAGE

Milieubescherming


 

 


TANKSTATIONS

 
Voertuigen en machines in diverse transportsectoren, zoals auto's, vrachtauto's, truckstops, landbouw, bouw, luchthavens, spoorwegen en binnenvaart hebben brandstof nodig en moeten worden bijgetankt. Hiervoor worden tankstations of indien aanwezig een pomp op het bedrijfsterrein gebruikt. Tankstations en pompen moeten aan wettelijke eisen en voorschriften voldoen, met name in waterbeschermingsgebieden, en moeten zodanig tegen lekkage worden beschermd dat vervuiling van het milieu wordt voorkomen. De OIL-EX-absorptiemat kan bij vulstations worden aangebracht om mogelijke druppels en verspillingen tijdens het tanken op te vangen en tegen grote brandstofverliezen door bijvoorbeeld ongelukken bij het tanken te beschermen. De absorptiemat bindt selectief de koolwaterstoffen van emulsies. De geabsorbeerde vloeistoffen blijven in de mat zitten en kunnen er niet uitspoelen of worden uitgeknepen. De OIL-EX-absorptiemat kan ook mechanische belastingen weerstaan, zoals die van zware vrachtwagens. Dit beschermt personen en het milieu effectief tegen mogelijk gevaar veroorzaakt door lekkende brandstof.
 
 
 


Hebt u nog vragen over hoe OIL-EX wordt toegepast?
Stuur ons gerust een e-mail of bel ons op: +49 5153 94000.