VERMINDER DE GELUIDSHINDER VAN
    BOUWPLAATSEN SUCCESVOL

GELUIDWERING


 

 


GELUIDSISOLATIE VOOR BOUWPLAATSEN

 
Bouwplaatsen bevinden zich vaak naast bestaande gebouwen en zorgen voor hoge geluidsniveaus. Deze bron van lawaai wordt door omwonenden zowel 's nachts als overdag als zeer storend ervaren. Dit kan bij voortdurende belasting schadelijk voor de gezondheid zijn. Bouwlawaai wordt veroorzaakt door werkzaamheden zoals boren, heien en graafwerk, luidruchtig bouwmaterieel en -machines en het gebruik van zware vrachtwagens. Er zijn geluidweringsmaatregelen nodig om bewoners, voorbijgangers en bouwvakkers tegen lawaai te beschermen en aan de wettelijke geluidsnormen te voldoen.
 
Voor veel bouwprojecten zijn geluidsbeperkende maatregelen verplicht om ervoor te zorgen dat het project op tijd kan worden opgeleverd en vertragingen door stilleggingen vanwege klachten van bewoners te voorkomen.
 
De toepassing van geluidsschermen en omhullingen, stationair of mobiel, zorgt voor een aanzienlijke geluidsvermindering. Het mobiele geluidsscherm Cisilent® Type E heeft uitstekende absorberende eigenschappen. Het kan aan steigers of andere onderconstructies worden bevestigd en met de verschillende bouwfasen worden meebewogen en zo voor geluidwering zorgen en de geluidsbelasting verminderen.
 
 
 


Hebt u nog vragen over het Cisilent® Type E-geluidsscherm voor bouwplaatsen?
Stuur ons gerust een e-mail of bel ons op: +49 6872 92238 16.