VEILIGHEID VOOR
    MENS EN MILIEU

Milieubescherming


 

 


ONDERHOUDSWERKPLAATSEN VOOR MACHINES EN VOERTUIGEN

 
Machines en voertuigen moeten op regelmatige tijden worden gecontroleerd, onderhouden en zo nodig gerepareerd om het voertuig of machine zelf en zijn onderdelen volgens de voorschriften in een rijklare of volledig werkende staat te houden. Het onderhoud betreft bijvoorbeeld vervanging van remblokken, bijvullen van koelvloeistof, olie verversen, tanken of zelfs schoonmaken en conserveren. Er bestaat een serie wettelijke voorschriften die erop gericht zijn om de veiligheid van personen en het milieu te verzekeren.
 
De benodigde werkzaamheden worden in speciale onderhoudswerkplaatsen uitgevoerd. Daarbij kunnen stoffen op oliebasis vrijkomen die een gevaar voor oppervlaktewater opleveren. De OIL-EX-absorptiemat wordt op de ondergrond gelegd om de ondergrond te beschermen tegen contact met schadelijke stoffen veroorzaakt door het ongewenst vrijkomen van olie door lekkage of morsen. De mat kan als een verplaatsbare of stationaire bescherming worden gebruikt. OIL-Ex absorbeert vloeibare koolwaterstoffen zoals olie, smeermiddelen met lage viscositeit, brandstof en organische oplosmiddelen en bindt selectief de koolwaterstoffen uit emulsies.
 
 
 


Hebt u nog vragen over hoe OIL-EX wordt toegepast?
Stuur ons gerust een e-mail of bel ons op: +49 5153 94000.