ELASTISCHE ONDERDELEN VOOR
  BOVENBOUWCONSTRUCTIES

Railinfra


  

BALLASTLOOS SPOORSYSTEEM

Rails worden op een stabiel aangebrachte betonnen of asfalt draagconstructie aangebracht. Hierbij wordt ballast als een belastingverspreidend element vervangen door een stevig materiaal zoals asfalt of beton. De ondersteunende lagen zijn stabiel, duurzaam en bestand tegen vervorming en verwering en kunnen niet worden verplaatst. Dit verhoogt de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en rendabiliteit van de betreffende spoorlijn. Alle onderdelen van het spoor en de trein zelf hebben minder te lijden van slijtage en er is ook minder onderhoud, servicewerkzaamheden en reparatie nodig. Daar beton- of asfaltplaten zeer stijf zijn, moet de benodigde elasticiteit geheel door elastische elementen onder de rails of dwarsliggers worden opgenomen en op elkaar worden afgestemd (bijv. tussenlagen en/of zeer elastische opleggingen van opgeschuimd EPDM met gesloten celstructuur). Voor de opname van de inklemmingskrachten van de rails of de horizontale krachten van passerende treinen kunnen opleggingen met zijwaartse geleiding en/of EPDM schuifnokopleggingen in de bovenbouwconstructie worden opgenomen.
 
Een speciaal ontwerp van een ballastloos spoor is het massaveersysteem (MVS), waarbij de bovenbouw elastisch wordt ondersteund door producten uit de Calenberg USM-serie, zoals de USM 1000 W of Ciprotec en zo efficiënt van de omgeving wordt losgekoppeld.
 
 

 
 
 
 

GEBALLAST SPOORSYSTEEM

Het ballastbed bestaat uit ballast. Dit ballastbed draagt zowel de statische als dynamische belastingen gelijkmatig af aan de onderbouw. Daarbij spelen de laagsgewijze verdichting en stabilisatie van de ballastlaag een doorslaggevende rol. Dit komt door het feit dat hoe homogener het ballastbed is, hoe groter de stabiliteit van de ligging van het spoor en de duurzaamheid van de bovenbouw is. Echter schokken en contactgeluid kunnen zelfs in een gelijkmatig gevormd ballastbed optreden. Door de toepassing van elastische onderdelen zoals ballastmatten worden deze echter aanzienlijk verminderd. Verschillende stijfheden van matten maken een aan het project aangepaste efficiënte bescherming mogelijk tegen contactgeluid en schokken van de spoorconstructie. Bovendien wordt de belasting op het ballastbed en de onderbouw aanzienlijk verminderd en wordt ook de vereiste trillingsisolatie gerealiseerd.
 
Met het Ciprotec productassortiment biedt Calenberg effectieve bescherming tegen trillingen en constructiegeluid voor dit type bovenbouw of toepassingsgebied.
 
Er kunnen raildempers direct aan de rails worden bevestigd om de directe akoestische emissies door het contact tussen wiel en rail tijdens het passeren te verminderen.

   

   
 

Hebt u nog vragen over onderdelen van de elastische bovenbouw?
Stuur ons gerust een e-mail en wij zullen u adviseren welk product voor uw project het beste geschikt is.