ELASTISCHE ONDERDELEN VOOR
  BOVENBOUWCONSTRUCTIES

Railinfra


  

SPOORTUNNELCONSTRUCTIES

Spoorverkeer veroorzaakt schokken die naar de naastliggende woongebouwen of commerciële gebouwen worden overgedragen. Deze trillingen worden door mensen als storend ervaren. Ondergrondse spoorlijnen veroorzaken daarnaast ook contactgeluid en secundair luchtgeluid. Het elastisch loskoppelen van de bovenbouwconstructie van de tunnelvloer is een efficiënte methode van trillingsisolatie. Dit zorgt voor een minimalisering van het optreden van trillingen en luchtgeluid en vermindert de spanningsbelasting en schade van het spoor en de ondergrond.
 
Met elastische onderdelen worden niet alleen krachten en druk verminderd maar ook de wielslijtage bij geringere belastingen. De elasticiteit van het spoor is hoger en de spanningsbelastingen op de bovenbouw, ondersteuningsconstructie en de ondergrond worden verminderd. Het gevolg is minimalisering van trillingen en een aanzienlijk hoger rijcomfort.
 
De opties voor een elastische loskoppeling in tunnelconstructies bestaan uit het aanbrengen van een massaveersysteem of een ballastmat, resp. elastische railsopleggingen met de betreffende tussenplaten en -opleggingen bij ballastloos spoor of een ballastbed.

 
 

BRUGCONSTRUCTIES

Als treinen over spoorbruggen rijden ontstaat een aanzienlijke trillings- en geluidshinder door de trillingen en contactgeluid die via het spoor naar de ondergrond worden overgedragen. Daardoor moeten vanwege wettelijke voorschriften voor weren van trillingen en luchtgeluid, afzonderlijke maatregelen worden genomen om trillingen en contactgeluid op bruggen te verminderen, met name in stedelijke gebieden.
 
Een elastische oplegging met ballastmatten helpt bijvoorbeeld de trillingen die de rails overdragen aan de draagconstructie van de brug en daarmee ook het contactgeluid aanzienlijk te verminderen. Opleggingen kunnen daarnaast de destabilisatie van het ballastbed en de ligging van het spoor verhinderen. Dit vermindert akoestische emissies naar de omgeving, met name bij stalen bruggen. Daarnaast beschermt de elastische oplegging de brugconstructie tegen mogelijke schade door trillingsoverdracht aan de ondersteuningsconstructie en wordt een constructieve afdichting verzekerd.

 

Hebt u nog vragen over onderdelen van de elastische bovenbouw?
Stuur ons gerust een e-mail en wij zullen u adviseren welk product voor uw project het beste geschikt is.