ELASTOMEER OPLEGGING VOOR
    TRILLINGSDEMPING VAN GEBOUWEN

BOUW EN INDUSTRIE


   

TRILLINGSDEMPING VAN GEBOUWEN

Door de voortgaande verstedelijking worden huizen en infrastructuur steeds vaker dichter bij elkaar gebouwd, zodat bescherming tegen trillingen steeds belangrijker wordt. Als gevolg worden gebouwen steeds vaker aan mechanisch trillingen van naastgelegen wegen, spoorlijnen en industriële installaties blootgesteld. Deze trillingen worden via de bodem op het te beschermen gebouw overgedragen.
 
Ze plaatsen zich via de constructie in het gebouw voort en worden door de gebruikers als trillingen en secundair luchtgeluid ervaren. Dit is schadelijk voor het leef- en werkcomfort. Daarnaast kunnen trillingen het juist functioneren van machines en meetinstrumenten in een gebouw negatief beïnvloeden. In extreme gevallen kunnen ze zelfs schade aan het gebouw veroorzaken.
 
Voor dit segment van de constructieve dynamica (ontvangstisolatie) heeft Calenberg diverse oplossingen voor de trillingsdemping met elastomeren. Deze oplossingen reduceren de trillingen en het secundaire luchtgeluid betrouwbaar en effectief volgens de wettelijke vereisten.

Daarmee wordt een optimaal woon- en werkcomfort verzekerd en biedt het een actieve bescherming van de gebouwstructuur en de technische installaties in het gebouw.
 
Calenberg Ingenieure biedt elastomeer opleggingen met exact afgestemde dempingsfrequenties, waarbij de isolatie met speciale eisen overeenkomt zodat trillingen en secundair luchtgeluid effectief worden gereduceerd.
 
Met de dynamische elastomeer oplegging van Calenberg kunnen onder andere de volgende oplossingen worden gerealiseerd:
 
  • Horizontale en verticale trillingsdemping van constructieve elementen in de grond (voetplaten, kelderwanden)
  • Trillingsdemping van de bovengrondse constructieve elementen
  • Trillingsdemping van bijvoorbeeld paalkoppen (zwaar belaste opleggingen)
  • Diepwanden tussen het gebouw en de emissiebronMaatregelen voor trillingsdemping van gebouwen

Afhankelijk van de funderingsomstandigheden kunnen gebouwen met isolatie over het volledige oppervlak, lijnvormig of puntvormig onder de vloerplaat, de afzonderlijke funderingen of het kelderplafond op de opgaande wanden worden losgekoppeld. Op de zijwanden die in contact met de grond komen, wordt verticale isolatie aangebracht. Deze en andere maatregelen zijn hieronder weergegeven:
 Trillingsdemping over het gehele oppervlakLijnvormige trillingsdempingPuntvormige trillingsdempingTrillingsdemping zijwandTrillingsdemping vloerDiepwand

Hebt u nog vragen over trillingsdemping?
Stuur ons gerust een e-mail en wij zullen u adviseren welke dynamische elastomeer oplegging voor uw project het beste geschikt is.