CITRIGON


Omschrijving, toepassing

Een robuust, met staal gewapende elastomeer oplegging met geringe kruip en een lage eigenfrequentie bij zeer hoge belastingen. Citrigon wordt van NR gemaakt, is temperatuurbestendig van -30 °C tot +70 °C en neemt geen water op. De oplegging wordt voornamelijk gebruikt voor trillingsgerelateerde oplegging van gebouwen waar hoge drukspanningen moeten worden opgenomen (bijv. oplegging op paalkoppen).

De oplegging wordt op het gebied van dynamica van gebouwen, elastische gebouwopleggingen (ook onder grondwaterpeil) en trillingsisolatie van machines toegepast.