CIPREMONT


Omschrijving, toepassing

Een geprofileerde, robuuste, ongewapende elastomeer oplegging met geringe kruip en een gelijkblijvende eigenfrequentie over een breed belastingsbereik. De oplegging is met name geschikt voor de ondersteuning van machines en constructies met hoge druksterkten, zoals paalkoppen. De oplegging bestaat uit NR, is temperatuurbestendig van -30 °C tot +70 °C, neemt geen water op en is in verschillende dikten leverbaar. Het effectieve drukspanningsbereik ligt tussen 0,5 – 4,0 N/mm². De laagste eigenfrequentie is 8 Hz. Cipremont® kan overal worden toegepast waar zwaar belaste constructieve delen van elkaar moeten worden gescheiden ter bescherming tegen trillingen en contactgeluid. Afhankelijk van het type belasting kan de ondersteuning punt- of lijnvormig zijn.

De oplegging wordt op het gebied van dynamica van gebouwen, elastische gebouwopleggingen (ook onder grondwaterpeil) en trillingsisolatie van machines toegepast.